Teretulemast mu veebilehele!

Loodan, et leiad siit andmeid, mis Sind huvitab.

Johannes (John) Pahapill

LEAD Technologies Inc. V1.01

 

Ülevaade / sisukord

1. Isikulised andmed

2. Kontaktandmed

3. Haridus

4. Auhinnad ja muud tunnustused

5. Kutsealane tegevus

6. Ühiskondlik tegevus

7. Veel mõningat

8. Viited

1. Isikulised andmed

Johannes Pahapill on sündinid Saaremaal, Mustjala vallas, Võhmal, Tehna talupidaja Juliuse ja Heleene (neiuna Saagpakk) Pahapilli esimese pojana. Olemasolevatel andmetel (ref. Eesti Entsüklopeedia 1994, 7. osa, lhk. 139) teame, et Johannese sugupuujuured ulatuvad sügavasse Saaremaa mulda -- isa poolt aastasse 1645, mil elas mees nimega Tõnnis Pahapill. Tõnnise kodu ümber tekkis hiljem Pahapilli küla, mis praegugi veel kannab sama nime ja asub Saaremaa põhjarannikul, Mustjala valla piires (varem Paatsa vald, Mustjala kihelkond).

 

Pahapilli sugupuu lehekülgi sirvides –  http://www.genealogy.com/ftm/p/a/h/John-Pahapill-ON/index.html  -  leiame, et 1700 aastate keskpaiku osa suguvõsast elab juba naaberkülades, esiteks Võhma külas Aadama talus ja hiljem -- alates aastast 1854 -- sama küla Tehna talus, kus Johannese vana-vanaisa Laas, vanaisa Taavi ja isa Julius olid talupidajad. Sama sajandi algaastail leiame ka Aadamal sündinud teiste Pahapillide järeltulijaid praeguse Mustjala valla Panga , Järise ja Tuiu külades. Rahvasuu andmetel valmistas Tõnnis kohalikule mõisnikule kasepaha käsnast vilepilli, mis mõisahärrale väga meeldis. Tänutäheks andis mõisnik Tõnnisele perenimeks Pachkpill, millest peatselt sai eestipärane perekonnanimi Pahapill.

 

Eesti riigi hilisemate keeruliste aegade "teenena" leiame sügisel 1944 noore, 15-aastase Johannese koos vanaema Marega, vanematega, pisiõe Anne ja kolme noorema vennaga -- Raimund, Forselius ja Aare – põgenikuna Rootsis, kust pere suvel 1951 emigreerub Kanadasse, asudes elama Torontosse. Nüüd (kevadel 2006), viiskümmend-viis aastat hiljem on Ameerika mandrile saabunud seitsmest Pahapillist (vanaema Mare suri Rootsis enne pere Kanadasse emigreerumist) saanud üle 60-liikmeline "suguharu" -- neist suurem osa elab Kanadas, mõned USA-s; kuus on tee manalasse leidnud. Praegu elab “Tehna” Pahapillide sugukonnast mõnikümmend liiget Rootsis - Johannese vanaonu “Angeste” Laasi, onu Augusti ja tädi Iida (Mahl, neiuna Pahapill) järeltulijad, kellest osa elavad Kanadas ja mõned USA-s, mõningad ka Inglismaal. Vähemalt neli sada liiget elab sünnikodumaal, peamiselt Saaremaal, aga ka Harjumaal (Tallinnas), Pärnumaal ja mujal.

Johannes, lesk, abikaasa – Stella (neiuna Kiivet) – lahkus manalasse 18. septembril, 2007. Johannesel on oma esimesest abielust – abikaasa Kristiga (n. Läänsoo) – kaks poega, Carl ja Eric, ja neilt viis lapselast: Drew, Justine ja Kristi, Aleksa ja Stefan. Johannes elab Torontos, Ontario järve kaldal asuvas kondominium-kõrgmajas "Palace Pier". Kui ühiskonnatööst mahti saab ja tervis lubab, veedab ta mõnda aega talvel oma Pompano Beach, Florida kodus – kesksuviti ka kodumaal, Tallinnas ja enda sünnisaarel, Saaremaal 

 

2. Kontaktandmed

Elektroonpost: e-mail

Veebilehtede indeks: Pahapill

3. Haridus

·      Saare-Võhma Algkool (1937-1943).

·      Kesk:  Kuressaare Ühisgümnaasium, esimene aasta (1943/44); lõviosa ülejäädavast (tehtud päevatöö kõrvalt) Stockholmi NKI kaugeõppe-tehnikagümnaasiumi kaudu (1946-1951); lõpptäiendus kahes õhtukoolis Torontos (1952-1953).

·      Kõrg: B.A-Sc. (Mechanical Engineering) - University of Toronto (1957);

M.A-Sc. (Management Sciences) - Waterloo University (1978).

Peale ülalmainitud akadeemilise hariduse on Johannes oma kutsealalisi teadmisi omandanud ja täiendanud erinevate seminaride ja kursuste läbi, peamiselt ettevõtte ja orgnisatsiooni juhtimise alal.

4. Tunnustused  / auhinnad, teenetemärgid jms.

·      Kuninganna Elizabeth II ametisolekuaja kuldjuubeli medal "The Commemorative Medal for Her Majesty Queen Elizabeth II Golden Jubilee" anti Johannesele Kanada Kindral Kuberneri poolt multikultuuriminis-teeriumi vahendusel, vääristamaks tema vabatahtlikku ühiskondlikku tööd Kanadas ning ta panust seoses Kanada-Eesti vahelise valitsusvälise kultuurisilla loomise ja käivitamisega. Foto medalist siin all-pool; foto-koopiad juubelimedaliga kaasuvatest dokumentidest, siit: http://pahapill.ca/Jubileemedal_Statute.jpg

http://pahapill.ca/Jubileemedal_GovGen.jpg http://pahapill.ca/Jubileemedal_Augustine.jpg

 

Stella ja Johannes Pahapill 12. novembril, 2002 Etobicoke (Toronto) Assembly Hall'is medaliüleandmise tseremoonial. Juubelimedali annab üle Kanada Multikultuuriminister, Hon. Jean Augustine, P.C., M.P. Etobicoke-Lakeshore.

Foto: Vaado Sarapuu.

 

·       Ontario tarbijakaitseministeeriumi aastateenistuja auhind 1992 "Employee-of-the-Year Award for Innovation"  kõrgsurvemahutite turva-infobaasi-süsteemis läbiviidud uudsuste eest.

·       Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) teenetemärk (1997) - rahvusliku töö ja tegevuse eest Eesti ühiskonnas Kanadas. (EKN-ist lähemalt veebist  EKN

·       Ontario energeetikaministeeriumi auhind (1984) - energiakokkuhoiu meetmete rakendamise eest vanglate ministeeriumis - "For leadership provided in motivating Government of Ontario employees, to use energy wisely at work, while travelling, and at home".

·       Korp! Fraternitas Estica kuldmärk (1984) – “konvendile osutatud väärika töö ja tegevuse eest”.

·       Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsi auliige (2010.06.26)  -  “... Võhma külale osutatud teenete eest.”   -  ref. Auliikme Tunnistus Number 001   

5. Kutsealane tegevus

Siin äratoodu on Johannese aastakümnete pikkusest kutsealalisest tegevusest vaid lühikene ülevaada. Veidi pikemalt on ta kutsealane tegevus peale ülikooli lõpetamist (kevadel 1957) kuni erruminekuni (jaanuaris 1994) kirja pandud tema ingliskeelses veebilehes  John Pahapill 

·       Rootsis (1945-1951) ja Kanadas enne ülikooli astumist (1951-1953) töötas Johannes kolmes tehases ja kahes tehnilises projekteerimisbüroos, tehes paralleelselt – õhtuti ja muul vabal ajal – oma vajaliku koolitöö, mille tulemusena omandas keskhariduse, mis on mainitud ülalpool.

·       1957-1968, American Standard Canada Ltd. (A/S): disaininsener – survemahutid (heat exchangers) 1957-1958); survemahutite disainiosakonna juhataja (1958-1961); firma üle-Kanadalise tegevuse peainsener (1961-1964); abipresident ja üldmänadzer - A/S Canada Industrial Products Division (1964-1968).

·       1968-1974, Unifin/KeepRite Products Canada Ltd.: kõrgsurvemahutite tehnilise osakonna juhataja, hiljem samas ka töökoja juhataja ("Plant Manager").

·       1974-1994, riigiteenistuja Ontario provintsivalitsuse ametkonnas: alul Vanglate Ameti (Ministry of Correctional Services) haldusesolevates kinnipidamiskohtades karistustkandvate isikute tööhõive programmi juhendaja (1974-1988), hiljem Tarbijakaitseministeeriumi (Ministry of Consumer and Commercial Relations) tehnilise osakonna direktori erinõunik survemahutite ja -süsteemide tarbija turvalisuse alal; samas ka mainitud turvasüsteemide infobaasi digitaliseerimisprojekti juhendaja (1988-1994).

6. Ühiskondlik tegevus

Kuigi juba aastaid erus, käib Johannesel ühiskondlik töö ja tegevus täies hoos – varem suur osa sellest koos hiljuti manalasse läinud abikaasa Stellaga; allpool on sellest antud kokkuvõtlik ülevaade. Tuleks vast lisada, et ülesloetletud tegevus on tehtud tasuta, vabatahtlikul alusel, armastusega oma sünnimaa ja kodusaare vastu.

·       Esimees - Balti Ärindusnõukogu Põhja Ameerikas, "Baltic Business Council in North America” à  Business .

·       Kuni aastani 2012 Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) mitmekordne valitud liige; EKN kauaaegne juhatuse liige, paar aastat cäliskomisjoni esimees; EKN abiesimees (2001-2007). EKN-st loeme lähemalt, kui avame organisatsiooni veebilehe  EKN

·       Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu (ÜEKN) esinduskogu üks Kanada eestlaskonna esindajaid (1996-2002).

·      Balti Liit Kanadas / Baltic Federation in Canada (BLK / BFC) - veebiaadress http://balticfederation.ca/ - esimehena (2002-2004) korraldanud kevadel 2003 järjekordse “Balti Õhtu Parlamendimäel”.  BLK  on Kanadas elunevate eestlaste, lätlaste ja leedulaste keskorganisatsioonide katusorganisatsioon, mille peaülesandeks on koordineeritud sidepidamine baltlas-ühiskondade ja Kanada multikultuurse ühiskonna, kui terviku vahel. Sidepidamine toimub Kanada parlamendi liikmete ja föderaalvalitsuse kaudu. Asjast lähemalt huvitundjaile lugemiseks:  Balti  Õhtud Parlamendimäel” .

·      Tartu College'i (TC) – Kanada eestlaskonna poolt kuuekümnete keskel Toronto Ülikooli läheduses ehitatud suure, 18-korruseline tudengite elamu-kompleksi – üks asutajaid liikmeid, ettevõtte esimene laekur ja pidevalt TC nõukogu (Board'i) liige. Lähemalt TC  veebilehelt Tartu

·       Eesti Kunstide Keskuse (EKK) Nõuandvakogu (Board of Trustees) üks varaseid esimehi (1978-1981); (2007-2015) nõuandvakogu esimees ja organisatsiooni president.  Lähemalt veebilehel  EKK.

·       EKK projekti "Elektrooniline Eesti Kanadas" (El-Esto) mõttealgataja, selle asutaja ja endine tegevdirektor. Projekt kasutab päevakohast tehnoloogiat ja on mõeldud Interneti kaudu ülemaailmselt kättesaadavana. El-Esto kaudu pandi alus valitsusvälisele Kanada-Eesti vahelisele kultuuri- ja turismi-info andmebaasile ja oli mõeldud ka alustalaks tulevasele (loodetavale!) Eesti Instituudi filiaalile Kanadas. Lähemalt, siit:  El-Esto    

·       Töötanud paar-kolm kuud neljal suvel (1995-1998) Kanada välisabiorganisatsiooni CESO vabatahtliku erinõuandjana E.V. Justiitsministeeriumi / Vanglate Ameti (VA) juures Tallinnas, VA halduses olevates kinnipidamiskohtades viibivate karistustkandvate isikute tööhõive-programmi ümberkorraldamise planeerimisel. Mitmed Pahapilli poolt soovitatud programmimuudatused on leidnud Eestis rakendamist, seda näiteks (uues) Tartu vanglas, Ämaris ja Harkus. Johannese tegevus Eesti Vanglate Ameti juures pälvis nimetamist ja tunnustamist ka Kanada föderaal-parlamendis, parlamendiliikme Jean Augustine’i (MP Etobicoke-Lakeshore valimispiirkond)  poolt tema sõnavõtus Parlamendis kolmapäeval, 19. Märtsil 1997.  MP sõnad on ära toodud Hansardis - Kanada parlamendis toimunud debattide ametlik talletus: http://openparliament.ca/debates/1997/3/19/jean-augustine-1/

·       Saarlaste Ühing Torontos (SÜT)  à   SÜT   kauaaegne juhatuse liige; ühingu esimees  2005 -  2014; Torontos varem (1992-1996) paralleelselt (ka koos!) SÜT-iga tegutsenud Saaremaa Abistamistoimkonna esimeees.

·       Eesti Genealoogia Seltsi (Saaremaa osakond) liige. Uurimuse objekt: Pahapillide sugupuu – avalik koopia koos abiteabega nähtav veebis, aadressil  sugupuu

 

Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu liige.

·       Noorkotkas - varaseil algkooliaastail, enne NL okupatsiooni - v. pilti à Võhma noorkotkad – 1938.  Skaudijuht - Rootsis ja Kanadas 1945-1956 (Nooremskautmaster - Kanadas); Eesti Skautmalev Kanadas juhatuse liige (1951-1956); Eesti skautlike noorte Ümmerni suurlaagri üks organiseerijaid, tolle laagri majutus- ja toitlustusjuht.

·       Korp! Fraternitas Estica Kanada Koondise mitmekordne esimees.

7. Veel mõningat

Lisaks veebis asuvale avalikult kättesaadavale pereraamatule, kus arusaadaval põhjusel on teatud isikulised andmed asendatud sõnaga “private“, on Johannes lasknud trükkide – koos kõigi saadaval olevate genealoogiliste andmetega – ka pereraamatu paberist väljaande, millest on koopiad sugupuu mitmel eriharu / -oksa esindajal nii Kanadas kui Eestis.    

8. Viited

·       Johannes Pahapill TLÜAR andmebaasis - väliseesti isikud

·       Ajaleht “Eesti Elu” 16.01.2009  “Juubilar Johannes Pahapill – mitmekülgne, väsimatu panustaja”.

·       Ajaleht "Eesti Elu" 10.11.2006 Nädala portree: “Stella ja Johannes Pahapill, kultuurisilla ehitajad”/ Kaire Tensuda

·       Ajaleht “Oma Saar” 22.06.2007 Ajalugu: “Johannes ja Stella Pahapill: eestluse ja saarluse alalhoidjad teisel pool ookeani” / Urmas Kiil 

·       Märkmeid Johannese eluloost, Võhmalt – Rootsist – Kanadast  

·       Sugupuu Pahapill  

·       John Pahapill – website  in English / ingliskeelne veebileht 

·       Balti ärindusnõukogu Põhja-Ameerikas  

·       Balti Õhtu nr. 26 Ottawas – kevadel 2003, intervjuu Johannesega

·       26. Balti Õhtu Parlamendimäel - programm

·       Balti-Kanada ümarlaua programm – 28.05.2003 Ottawas

·       Eesti Kunstide Keskus (EKK)

·       Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN)

·       El-estonia.ca projekt

·       Saarlaste Ühing Torontos

·       Palace Pier

·       Stella

·       Tartu College

·       Eesti Rahva Muuseum 100! – “kingi päev oma elust muuseumile”

·       Võhma küla esmamainimise 450. aastapäevale pühendatud külakokkutulek – kirjutis Saaremaa ajalehes “Meie Maa” 7. juulil, 2010  

·       Mõningat Johannese isiklikust arhiivist: ref.  ajaleht “Eesti Elu” 10.12.2010  intervjuu arhiivikorrastaja Karin Kiisk’iga.

·       Johannes 85:Avalik õnnitlus juubelisünnipäeval ja fotod peolauast

 

………………………….

 

Koostatud: kevadel, 2006; viimati muudetud: 11. Juulil, 2016