BALTI ÍHTUD  PARLAMENDIM€EL , OTTAWAS.

 

M›ned aastad peale teise maailmas›ja l›ppu ›onestus suhteliselt paljudel  eesti, lŠti ja leedu s›jap›genikel emigreeruda Kanadasse. Peatselt tekkisid neil siin mitmesugused źhiskondlikud organisatsioonid, k.a. Balti Liit Kanadas / Baltic Federation in Canada  -   tollest lŠhemalt veebiaadressil

http://www.balticfederation.ca

†heks efektiivseks meetodiks sidepidamisel Kanadas elunevate Eesti, LŠti ja Leedu pŠritoluga kogukondadel suur-Kanada multikultuurse źhiskonna ja riigi valitsusega on olnud peaaegu iga-aastased Balti Liit Kanadas poolt korraldatud ŇBalti Íhtud ParlamendimŠelÓ, Ottawas. Íhtute sisu annavad  -  ja nende kulud kannavad  -  kolm Kanada Balti keskkonda źhiselt.  Aastail,  milŐ Baltikum oli NL poolt okupeeritud, oli Balti ›htute peateemaks selgitustšš Kanada poliitikutele ja tippriigiametnikele N›ukogude Liidu okupatsiooni tegeliku olukorra kohta Balti riikides;  hiljem – peale Balti riikide taas-iseseisvumist (1991) – muutus Balti Liidu missioon  -  tšškavva lisandus esiteks eeltšš Balti riikide NATO liikmeks saamiseks; hiljem v›imaluste otsing efektiivseteks Kanada-Baltikumi vahelisteks kultuurisildade ja Šrindussuhete loomiseks.

†heks taoliseks ettev›tmiseks oligi ŇBalti Íhtu ParlamendimŠelÓ nr. 26 – mis toimus 28. mail, 2003 ja mille peateemaks oli Kanada vŠliskaubanduse ja turismialase tegevuse edendamine Baltikumis. Siinjuures tuleks lugeja tŠhelepanu juhtida sellele, et tolle gala-›htu kźlalisk›nelejaks oli Kanada parlamendi spiiker, kes oli just m›ned pŠevad enne Balti ›htut j›udnud tagasi pikemalt visiidilt Baltikumisse, kus ta oli olnud kźlaline ja osalenud k›igi kolme Balti riigi parlamendi istungil. Mainitud źrituse ettevalmistustššde ajal tegi Toronto ajalehe EESTI ELU online toimetaja Vaado Sarapuu intervjuu Johannes Pahapilliga (tollal Balti Liit Kanadas esimees); seda saab kuulata Ňhiirekl›psugaÓ siia!  Íhtusest programmist saame p›gusa źlevaate (inglise- ja prantsuskeeles), kui Ňkl›psutameÓ siin ›htusele kavalehele!

Íhtusele gala-koosviibimsele eelnes samal pŠeval -  esmakordselt seoses Balti Íhtuga – źmarlaud ŇBaltic Business RoundtableÓ, kus toimus mitme eriala-isiku poolt juhendatav diskussioon Kanada vŠlisministeeriumi vŠliskaubanduse osakonna ruumes, Ottawas. †marlaua kava ja selles esinenud juhend-tegelaste nimed koos ettekantud teemadega leiame źmarlaua programmilehelt - mis avaneb hiirekl›psuga siia!

Balti Liit Kanadas teiseks iga-aastaseks suuremaks ettev›tmiseks on olnud juunikuu keskel toimuv Íikumeeniline MŠlestusteenistus Torontos, mŠlestades 14. juunil 1941 Baltikumis toimunud suurkźźdituse lŠbi kannatunuid. Teatavasti arreteeriti tol ššl ca. 100,000 sźźtut eestlast, lŠtlast ja leedulast, kes paigutati punavŠelaste tŠŠkidega varustet pźsside all loomavagunitesse ja s›idutati sunnitššle, nn ŇStalini GulagÓidesse Siberis. Seal jŠid ellu vaid vŠhesed, kes aastaid hiljem kodumaale tagasi lubati asuda, aga paljud kźźditatuist puhkavad arvutuis mŠrkimata haudades Siberi-mail.

 

ÉÉÉÉÉÉÉÉ.

 

John (Johannes) Pahapill

 

Viimati muudetud: 25-01-2014