"80 Roses to Stella Pahapill"  -  an abbreviated version of an article that appeared in the Toronto Estonian newspaper VABA EESTLANE -- Free Estonian -- in november 2000, shortly after Stella's 80th jubilee birthday celebration).

STELLA PAHAPILLILE 80 ROOSI !

Hiljuti pühitses Torontos meie ühiskonnas hästituntud ja Eesti-Kanada kultuuripõllul väsimatu töötaja Stella Pahapill oma 80-ndat sünnipäeva. Ta ümber oli juubelipidustusel kogunenud üle poolesaja kolleegi, lähedase sõbra ja perekonnaliikme, k.a. mitmed meie ühiskonna juhtisikud ja Eesti Vabariigi Suursaatkonna esindaja Kanadas, ajutine asjur hr. Sulev Roostar abikaasaga. Kirjaliku tervituse oli saatnud EV Aupeakonsul Kanadas, hr. Ilmar Heinsoo, mille luges ette Regina Meri. Juubilari abikaasa Johannes Pahapill, kes oli ka ürituse MC, luges ette kirjalikud tervitused Kanada peaminister Jean Chretienilt, föderaal-parlamendiliikmelt Jean Augustine'ilt, Ontario provintsi premier Michael Harris'elt ja parlamendiliikmelt Tony Ruprecht'ilt. Kirjalikke tervitusi oli saabunud hulganisti ka kodumaalt, k.a. nägusas nahkkõites auaadress Eesti Muusikaakadeemialt, südamlikult soe tervituskiri Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumilt Tallinnas, tervitustelegramm riigikogu liikmelt pianist Vardo Rumessenilt ning filmi rezishöör Airi Kaseralt. MC lisas, et juubilarile on tulnud tervitusi veel paljudelt sõpradelt ja sugulastelt Kanadast, Rootsist ja Kodu-Eestist. Bruno Siiman tuletas meelde juubilari ettevõtlikkust Saksamaa DP laagris viibimise ajal, kus Stella juba varakult organiseeris neljaliikmelise tantsuorkestri, mis kujunes populaarseks nii laagris kui väljaspool.

Juubelipidustuse esimese osa lõpus andis Johannes põgusa pildi oma abikaasa hariduslikust teekäigust Eestis, Saksamaal ja Kanadas, samuti ta tegevusest muusikapedagoogina ja Kuningliku Konservatooriumi eksamineerijana üle Kanada. Ta tänas külalisi saadud rahaliste kingituste eest, mis Stella on otsustanud annetada kogusummas Eesti Muusikakadeemia uue kontserdisaali ehitusfondi - ostes sellega saali esimese autooli. Siis ta palus külalistel 43 majakorrust allapoole sõita ühisele pidulikule õhtusöögile Palace Pieri hubases restoranis.
      
Abikaasa lisas, et Stella algatusel käivitus kevadel 1999 kodu- ja väliseesti ühine filmiprojekt Helmi Betlemi elust ja ta muusikalisest tegevusest.  Film on esimene selletaoline ettevõtmine Eesti-Kanada vahelises kultuurisillas ja on nüüd juba (novembris 2000) valmimisfaasi jõudnud.

Peale isikliku muusikalise tegevuse on Stellal ka hea organiseerimisvõime ja sihikindlus ettevõetud ülesannete läbiviimisel. See peegeldub selgelt julgetes kultuuriprojektides, mida ta nii hulgaliselt aastakümnete jooksul on alustanud ja hiilgavalt läbi viinud. Peale eestlaste ülemaailmset ESTO 72, kus Stella oli suurürituse kontsert-programmi korraldaja, asutas ta sügisel 1974 Eesti Kunstide Keskuse (EKK), mis kasvas välja Eesti Kultuurikogu Kanadas muusikaosakonnast, mille juhataja Stella (tolleaegse perekonnanimega Kerson) oli. Ta on EKK president olnud selle asutamisest peale ja on seda ka täna.

Stella on olnud Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) valitud liige (1979 - 1981, 1981 - 1983) ja EKN-u Kultuurikomisjoni esimees aastatel 1981 - 1983.  EKN on tema tööd meie ühiskonnas vääristanud teenetemedaliga, Ontario Provintsi kultuuriminister vastava diplomiga vabatahtliku ühiskondliku töö eest.

Stella sündis Tallinnas Johannes ja Amalie Kiiveti esimese lapsena. Tema mõlemad vanemad olid muusikaarmastajad inimesed ja Kiivetite kodu täitis tihti muusika - isa mängis tshellot ja orelit, ema oli hea lauluanniga ja väiksele Stellale hakkas juba varakult klaverimäng meeldima. Tal on kaks tütart oma eelmisest abielust. Kaheksa aastat tagasi minuga abielludes sai ta üleöö kaks täiskasvanud poega, samuti viiekordseks vanaemaks. Ta armastab oma lapselapsi ja õpetab neile klaverit. Abistan teda kultuuriprojektides Kanadas ja kultuurisilla ehitamisel Kodu-Eesti ja Kanada vahel. Soovin talle selleks veel palju aastaid jätkuvat tahet ning palun Taevataadilt talle tervist ja jõudu!  

Johannes Pahapill.          

P.S. Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel vääristas Stellat  vabariigi Valge Risti medaliga 24. veebruaril, 2002  tema teenete eest eesti kultuuri alalhoius Kanadas. Medali andis üle E. V. välisminister Thomas Hendrik Ilves  vabariigi 84. aastapäeva pidustustel Torontos.

P.P.S. Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) vääristas Stellat EKN-u Kuldteenetemärgiga Eesti Vabariigi 88. Aastapäeva pidustuste puhul Torontos 26. veebruaril, 2006. Vastava statuudi alusel võidakse anda Kuldteenetemärk isikule, kellele on varem antud EKN Teenetemärk ja kes on jätkuvalt  osutanud märkimisväärseid teeneid eesti ühiskonnale.

E.V. 88. Aastapäeva pidustustel Torontos 26.02.2006 EKN Kuldteenetemärgiga vääristatud tuntud  ühiskonnategelased: Eesti Kunstide Keskuse president Stella Pahapill, EELK Peapiiskop Udo Petersoo,

 EV Aupeakonsul Kanadas Laas Leivat, Maestro Roman Toi.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Viimati muudetud / Last updated: September 10, 2006.